Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalgs besøg i Kangilinnguit / Grønnedal og Ivittuut Kommune

11.12.2007

Grønlands Kommando varetager alle forsvarsopgaver, der vedrører Grønland, og udvalget modtog en grundig orientering herom.

 

Udvalget blev briefet om Kommandoens hovedopgaver og underlagte enheder, herunder Sirus-patruljen, Station Nord og den danske forbindelsesofficer ved Thule Airbase.

 

Udvalget fik indblik i blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektionstjenesten samt miljø- og forureningsovervågning.

 

Det er udvalgets opfattelse, at Grønlands Kommando yder en væsentlig indsats for Grønland. Af særlig betydning er ikke mindst Kommandoens assistance til det civile samfund. Udvalget finder det derfor glædeligt, at der er en løsning på problematikken vedr. helikoptertransport til og fra Grønnedal.

 

Udvalget gennemførte et interessant besøg i Ivittuut, som blandt andet huser en CO2 målestation samt Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Museet omfatter en stor samling mineraler og billeder, der fortæller en vigtig historie om Grønlands minedrift gennem tiden.

 

Borgmesteren og viceborgmesteren orienterede udvalget om kommunens indsats for miljøbevarelse og ¿beskyttelse, erhvervstiltag, kommunesammenlægningens betydning og udvalget fik indblik i kommunens tilknytningsforhold til og samarbejde med Grønnedal.

 

Delegationsleder Josef Motzfeldt udtaler på vegne af udvalget, at det har været en udbytterig rejse, som har givet medlemmerne grundlag for at følge op på udviklingen inden for en række centrale emner.

 

Josef Motzfeldt oplyser, at deltagerne efter rejsen anser, at Grønlands Kommando med sin nuværende placering i Grønnedal er til gavn for det grønlandske samfund. Josef Motzfeldt fremhæver desuden det afholdte møde med kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune som vigtigt.

 

Rejsen har således skabt et godt grundlag for det fortsatte arbejde i udvalget.

 

For yderligere information

kontakt delegationsleder

Josef Motzfeldt

på telefon: +299 55 76 41