Dagsorden

14. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 113
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til EM14 ændrer Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at reglen om fradrag i alderspensionen afskaffes, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 32
Pkt. 29 og 32 1. behandlet i sammenhæng.2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag om ændring af § 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, således at alderspensionister ikke længere skal betale for at få ydet hjemmehjælp.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 59
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indgå forhandlinger med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en barselsfond tilpasset forholdene her i landet. Barselsfonden skal sikre, at alle lønmodtagere bliver økonomisk bedre stillet end gennem det nuværende dagpengesystem.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at arbejde for forlængelse af forårsfangsten af polarlomvier til medio maj, gældende fra 2014, i området Kangaatsiaq til Qaanaaq, så der kan blive tilpasning, da den nuværende periode fra 1.september til 29.februar ikke kan føl-ges grundet havisen om vinteren.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Knud Kristiansen, Atassut)