Dagsorden

16. mødedag, torsdag den 17. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 101
Pkt.101 og 27 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 103

Imm./pkt.: 100
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget blev i den herefter foreliggende form endeligt vedtaget.

Imm./pkt.: 111
Forslag til Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om uddannelses- og erhvervs-vejledning.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges til FM14 at fremsætte et lovforslag om, at afgiftsbelægge hellefisk, der er fisket ved kystnært fiskeri og som ikke er forarbejdet med metoden "Japan cut".
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 88
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM14 at fremsætte ændringsforslag til Råstofloven, således at uran og thorium defineres som nukleart materiale, også når det forekommer uforarbejdet som malm (ore), således at der i loven bliver foretaget en klar sondring i mellem radioaktive mineraler og andre mineraler, herunder også i forhold til de miljøkrav der stilles til tailings og afvikling af miner.
(Inuit Ataqatigiits gruppe i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 78
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette og drive en ekstra særligt indrettet kostskole for udviklingshæmmede børn og unge i medfør af § 25, stk. 4 samt § 36, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)