Dagsorden

19. mødedag, torsdag den 24. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 113
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 111
Forslag til Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om uddannelses- og erhvervs-vejledning.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 104
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
(Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt vederlag til udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 112
Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om ligestilling af mænd og kvinder.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 108
Forslag til inatsisartutbeslutning om udtalelse vedrørende ikrafttrædelse af § 16 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 om ændring af lov om finansiel stabilitet.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)