Dagsorden

20. mødedag, tirsdag den 5. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 23
Valg af Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 100
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget blev i den herefter foreliggende form endeligt vedtaget.

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget med ændringsforslag vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tager territorialt forbehold for forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode af Kyotopro-tokollen (2013 - 2020).
(Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Alta slutdokumentet (The Alta Document) og dets 4 overordnede anbefalinger, promoveres internationalt, samt at sikre, at dokumentet bliver et officielt FN dokument ved FN´s Verdenskonference om oprindelige folk, som skal afholdes under FN´s 69. Generalforsamling 2014.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 127
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte den danske stat med henblik på at få afdækket mulighederne for at Grønland kan få en candidate/compliant country status i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et forslag til en tilbudslov, der skal udstikke de juridiske, tekniske og kommercielle rammer for Selvstyrets indkøb og anskaffelser. Lovforslaget skal sikre, at leverandører behandles lige, at der er klare rammer for valg af leverandører ved udbud og at der oprettes en klageinstans omkring udbud. I lovforslaget bør ligeledes indarbejdes retningslinjer for hvorledes samfundsøkonomiske hensyn i bredere forstand skal indgå i tildelingskriterierne for valg af leverandører.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 121
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at nye virksomheder slipper for at betale selskabsskat det første år, således at de får en lettere start.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, Atassut)