Dagsorden

5. mødedag, tirsdag den 24. september 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 116
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 99
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget med ændringsforslag vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 110
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)