Dagsorden

11. mødedag, mandag den 8. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 51
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut i henhold til koalitionsaftalen pålægges til at anlægge en kanal i Itilliarsuk i Sydgrønland N 60.614 W45.46.622.
(Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 133
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges medio 2017 at igangsætte en undersøgelse af bæredygtig græsning. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i græsningsområder, som i dag anvendes til dyrehold, foruden arealer i umiddelbar tilknytning hertil - samt indeholde en vurdering af, hvor stort et græsningstryk græsningsområderne og de tilstødende arealer kan bære uden at forringe bæredygtigheden.
(Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug)

Imm./pkt.: 161
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til over de kommende 5 år, at frigøre sig fra indtægter forbundet med udlejning af lejeboliger, som aktuelt konteret på finanslovens hovedkonto 72.10.16, Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)