Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Vintersamling 2021 (Afbrudt pga valg)
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.)

Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 17
Behandles under FM 2021
Forretningsordenen.

Imm./pkt.: 29
Siull. 14/10-2020
Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte det danske rigsmyndigheder for at få øget indsatsen i bekæmpelsen af kriminalitet i forbindelse med hash og euforiserende stoffer, at få flere politifolk ansat samt, at opnå, at få afsat flere økonomiske midler til dette område.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 30
1. beh. 19/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremlægge en redegørelse, der undersøger økonomiske fordele såvel som ulemper ved at Selvstyret etablerer finansielle virksomheder, hvori Selvstyret har en bestemmende indflydelse, herunder en fiskeribank, en kreditforening, et pensionsselskab samt et forsikringsselskab. Undersøgelsen bør især fokusere på, hvad en etablering af ovenævnte finansielle selskaber vil forudsætte i form af f.eks. indskud af offentlig kapital og menneskelige ressourcer.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 33
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man på nationalt og politisk plan kan arbejde for at sikre eller motivere borgere til at blive på arbejdsmarkedet længere tid end de gør i dag.
Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut

Imm./pkt.: 35
1. beh. 18/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser ved en ændring af reglerne om offentlig hjælp således, at private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af normal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb. Redegørelsen skal ligeledes afdække eksistensen samt karakteren af behovet for denne rettighed. Redegørelsen skal fremlægges under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 36
1. beh, 11/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal undersøge mulighederne for at pålægge finaniselle virksomheder at tilbyde deres kunder, at skriftlige aftaler, som indgås mellem kunden og virksomheden, er udarbejdet på grønlandsk.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 38
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man sikrer bedst mulig service i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 39
Forslag om forespørgselsdebat om sprogundersøgelse, således at vi kan udarbejde en handlingsplan om vores sprog.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 40
1. beh. 6/11-2020
Pkt. 40 og 106 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, som afdækker mulighederne for en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq. Undersøgelsen skal herunder, men ikke udelukkende, forholde sig til etableringen af et monitorerings- og varslingssystem, som en måde at sikre en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq på. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i resultaterne fra de igangværende screeningsundersøgelser, som GEUS foretager, når disse forelægger.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 41
1. beh. 17/11-2020
Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af, hvilken type uddannelse, der kan være særligt egnet til at fokusere på den praktiske og teoretiske lære om den traditionelle inuitkultur. Undersøgelsen skal ligeledes klarlægge videreuddannelses- samt beskæftigelsespotentialet efter endt uddannelse, eventuelle samarbejdsmuligheder med andre lande, de økonomiske konsekvenser, fordele og ulemper samt muligheden for placering af uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 43
1. beh. 11/11-2020
Pkt. 43 og 53 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge viden om seksualitet, kønssygdomme, uønskede graviditeter, grænsesætning og fysiske samt digitale krænkelser blandt skolesøgende børn, tilpasset til alle tre trin. Undersøgelsens resultater skal fremlægges inden 1. januar 2022.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
1. beh. 18/11-2019

Imm./pkt.: 46
1. beh. 17/11-2020
Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en strategi,til FM 2021 som beskriver ekstraordinære tiltag og økonomiske og administrative rammer der i perioden frem til 2026 kan iværksættes for at øge andelen af unge mellem 16-25 år, der kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
1. beh. 17/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om invasive dyre- og plantearter inden EM2021. Redegørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: problemets omfang, forslag til regulering, forebyggelse, kontrol og bekæmpelse af invasive dyre- og plantearter samt finansiering af disse tiltag.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
1. beh. 18/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til ændring af gældende lovgivning således, at det fremover vil blive muligt for medier at udsende sponsorerede nyheds- og aktualitetsudsendelser. Dette skal dog ske med den betingelse, at såfremt en nyheds- eller aktualitetsudsendelse er sponsoreret, skal dette oplyses forud for udsendelsen med angivelse af, hvem sponsoren er, uanset baggrunden for eller formålet med sponsoratet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 51
1. beh. 10/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de økonomiske såvel som administrative konsekvenser ved en straksaktivering af ledige i matchgruppe 1. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut på EM2021.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne

Imm./pkt.: 53
1. beh. 11/11-2020
Pkt. 43 og 53 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og igangsætte en oplysningskampagne på de sociale medier, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man opfører sig og taler til hinanden på disse medier.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 54
1. beh. 24/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende folkeskolelov, således at der i hver folkeskole i byerne fremover skal ansættes minimum en socialrådgiver eller ressourceperson. Ansættelsen skal sikre, at børn med behov herfor får optimale muligheder for at få italesat og hjælp til at løse eventuelle problemer, der ikke relaterer sig direkte til selve skolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 55
2. beh. FM 2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan med en konkret fastsættelse af mål for øget fysisk aktivitet i befolkningen samt konkrete initiativer til opnåelse af disse mål inden 2030. Handlingsplanen skal indeholde økonomiske beregninger af, hvad de enkelte initiativer koster og skal endvidere indeholde forslag til, hvordan de kan finansieres. Handlingsplanen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2021.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre befolkningens respekt og ansvar over for Sundhedsvæsenet så det bliver mere effektivt og vi kan få mere sundhed for pengene.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 60
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked således, at mennesker med fysiske og psykiske handicaps i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at bidrage til samfundet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 61
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan nedbringe antallet af rygere.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der bør fokuseres på i den kommende nationale strategi for selvmordsforebyggelse, og hvem der bør inddrages i udformningen heraf.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan mere praksisrettede erhvervsuddannelser, hvor en større del af uddannelserne foregår ude i virksomhederne, kan hjælpe flere i uddannelse.
Medlem af Inatsisartut Rachel Ingemann, Demokraterne

Imm./pkt.: 64
Forslag til forespørgselsdebat om brug af familiecoaching for yderligere at styrke familierne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen Demokraatit

Imm./pkt.: 66
1. beh. 11/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne , således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 67
1. beh. 19/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2021 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 69
1. beh. 24/11-2020
Forslag til Intasisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udstede en bekendtgørelse i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. Bekendtgørelsen skal indeholde bestemmelser om, at der i kvalitetsrapporten indgår en evalueringsskabelon med tilhørende vejledning til brug for skolebestyrelsernes, ledernes og lærernes udviklingsarbejde
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 73
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 74
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 78
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan støtte iværksættere i Grønland, der vil starte fiskeopdræt, herunder lakseopdræt.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 79
1. beh. 19/11-2020
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at oprette en forsøgsordning fra 1. august 2021, hvor musikere kan søge op til 10.000 kr. i støtte til at dække indspilningsudgifter. Støtteordningen skal bestå af tilskud på i alt 300.000 kr. fordelt over 2 år, med henblik på at fremme musikproduktion i Grønland. Erfaringerne skal anvendes til at vurdere potentialet for musikeksport og kunstnerisk udvikling.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 80
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det vil være en fordel at decentralisere gældsinddrivelsen ved at den overdrages til kommunerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 81
Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved at overdrage administrationen af motorafgift til kommunerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 83
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan støtte fiskere til at kunne anskaffe sig større og mere sikre fiskeribåde, der kan fiske andre arter i hidtil uanvendte fiskerizoner.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 90
2. beh. FM 2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af idrætsloven, således e-sport ligeledes anerkendes som en idræt på lige fod med fysisk aktive sportsgrene.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 91
1. beh. 24/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan forinden EM2021, for ombygning af kajanlæg for både og skibe, i både byer og bygder i forbindelse lavvande og højvande, samt for at sikre dem mod risikoen for oversvømmelse.
Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Bendtsen Ottosen, Atassut

Imm./pkt.: 95
Forslag til forespørgselsdebat om søsikkerheden for fritidsfartøj og obligatorisk krav om sikkerheds- og redningsudstyr til alle fritidsfartøj.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 98
1. beh. 24/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Lov nr. 467 af 12/06/2009, Lov om Konfliktråd i anledning af en strafbar handling, at ordningen også træder i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 106
1. beh. 6/11-2020
Pkt. 40 og 106 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, hvori mulighederne for etableringen af et monitorerings- og varslingssystem af fjeldskred kortlægges. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af potentielle monitorerings- og varslingssystemer, den vurderede effekt på sikker-heden af deres etablering og de økonomiske udgifter forbundet med etableringen. Særligt skal en mulig etablering i Illorsuit indgå. Undersøgelsen skal forelægges Inatsisartut senest under EM2021.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 110
1. beh. 10/11-2020

Imm./pkt.: 113
1. beh. 17/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at DNA-teste samtlige slædehunde født siden 2017 i Qeqertarsuaq. DNA-testen skal påvise eventuelle blandingsracer. Naalakkersuisut pålægges ligeledes ved påvisning af blandingsracer, at søge en dialog med besidderen af blandingshunden om eventuel frivillig aflivning.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 117
Forslag til forespørgselsdebat om behovet for en reform af boligområdet og om de elementer som bør indgå heri.
Parii Naleraq, Gruppe

Imm./pkt.: 120
Forslag til forespørgselsdebat om, hvem er grønlænder – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 122
2. beh. FM 2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gennemføre en oplysningskampagne om atleters muligheder for at opnå tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse på Grønlands vegne i A-landsholdsaktiviteter. Oplysningskampagnen skal gennemføres i løbet af 2021.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 123
Forslag til forespørgselsdebat om, mulighederne for at kompensere adoptivforældre for rejse -opholds og forplejningsudgifter internt i Grønland i forbindelse med adoption.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 124
Forslag til forespørgselsdebat om, at tildeling af licenser, kvoter samt indgåelse af servicekontrakter inden for fiskeriet bliver betinget af at vedkommendes samlede restancer til det offentlige ikke overstiger 100.000 kroner, med mindre der stilles sikkerhed for det forfaldne beløb.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 127
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan nedbringe borgeres restance til det offentlige.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 128
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 131
1. beh. 18/11-2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. I strategi- og handlingsplanen skal indgå en periodisk evaluering af indsats set i forhold til nævnte mål. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2021.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 134
2. beh. FM 2021
3. beh. FM 2021
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. (Revisionsudvalgets kompetence og krav på oplysninger og materiale)
Formanden for Inatsisartut

Imm./pkt.: 142
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke tiltag vi fra politisk side bør iværksætte for at nedbringe antallet af alkoholmisbrugere og for at forebygge fremtidige misbrugere af alkohol.
Medlem af Inatsisartut Bo Martinsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 143
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forebygge at pædagogisk og/eller socialpædagogisk personale i offentlige institutioner bliver stresset og udbrændte af deres arbejde med mennesker.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 144
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi som land skal indstille os på en fremtid, hvor vi skal modtage flygtninge.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraternet

Imm./pkt.: 184
1. beh. 14/10-2020
Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.

Imm./pkt.: 186
1. beh. 14/10-2020
Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser) og udkast til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Imm./pkt.: 188
1. beh. 14/10-2020
Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Gennemførelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet