Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/06-00221
28/12/2006
Salg af kommunal udlejningsbolig
01.31.06/06-00220
13/12/2006
Uddybende forklaring omkring Alluitsoq sagen og anmodning om fornyet stillingtagen
01.31.06/06-00219
13/12/2006
Kontrakter for leje af administrationsbygninger samt køb
01.31.06/06-00217
08/12/2006
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag den 6. december 2006 - Sag nr. 01.31.06/06-00217
01.31.06/06-00216
08/12/2006
Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med aktivitetsforøgelse ­ Jern- og Metalskolen samt Handelsskolen i Nuuk
01.31.06/06-00215
01/12/2006
Vedrørende budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP's område
01.31.06/06-00214
28/11/2006
Vedrørende tillægsbevilling for hensat bevilling for Grønlands Universitet
01.31.06/06-00213
28/11/2006
Nedsættelse af bevilling på projekt vedrørende Illorput andelsboligforening, Ilulissat
01.31.06/06-00212
28/11/2006
Ændring af tekstanmærkning nr. 7 til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
01.31.06/06-00211
28/11/2006
Rokeringer samt forhøjelse af omrokeringsreserven som følge af mer-/ mindreforbrug på projekter administreret af Nukissiorfiit
01.31.06/06-00210
27/11/2006
Salg af kommunale udlejningsboliger i Ilulissat
01.31.06/06-00209
27/11/2006
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning fredag den 24. november 2006 - Sag nr. 01.31.06/06-00209
01.31.06/06-00208
29/11/2006
Økonomiske konsekvenser af overenskomster, aftaler og skattecentraliseringen
01.31.06/06-00207
27/11/2006
Ansøgning om tillægsbevilling til 64.10.16 Finansieringsstøtte
01.31.06/06-00206
27/11/2006
Vedr. udmøntning af udisponerede anlægsreserver til projekter på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/06-00205
27/11/2006
Forhøjelse af bevillingen til støttet privat boligbyggeri
01.31.06/06-00204 (1)
08/12/2006
Rokering af midler fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven
01.31.06/06-00204
27/11/2006
Rokering af midler fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven
01.31.06/06-00203
27/11/2006
Styrkelse af sikkerhedsforholdene i Kangerlussuaq
01.31.06/06-00202
08/11/2006
Tillægsbevillingsansøgning Hjemmestyre om garantistillelse for foderkredit fra Grønlands
01.31.06/06-00201 (1)
08/12/2006
Udmøntning til hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge til færdiggørelse af integreret institution i Attu
01.31.06/06-00201
09/11/2006
Udmøntning til hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge til færdiggørelse af integreret institution i Attu.
01.31.06/06-00200
08/11/2006
Udvidelse af reeferstikanlæg i Sisimiut
01.31.06/06-00198
23/10/2006
Forsikringer
01.31.06/06-00197
20/10/2006
Stigende medicinudgifter og omrokeringer
01.31.06/06-00196
11/10/2006
Forhøjelse af omrokeringsreserven som følge af mindreforbrug/merforbrug på projekter administreret af A/S Boligselskabet INI
01.31.06/06-00195
06/10/2006
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/06-00194
29/09/2006
Salg af kommunal udlejningsbolig
01.31.06/06-00193
29/09/2006
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/06-00192
20/09/2006
Rokeringsansøgning på handicapområdet - hovedkonto 30.13.03
01.31.06/06-00191 (1)
19/10/2006
Rokering i 2007 på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler som følge af A-overslag på Skolen i Kullorsuaq.
01.31.06/06-00191
14/09/2006
Rokering i 2007 på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler som følge af A-overslag på Skolen i Kullorsuaq.
01.31.06/06-00190 (1)
08/12/2006
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag den 6. december 2006 - Sag nr. 01.31.06/06-00190
01.31.06/06-00190
14/09/2006
Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning torsdag den 14. september 2006 - Sag nr. 01.31.06/06-00190
01.31.06/06-00189
12/09/2006
Opfølgning på forundersøgelsesaftale med Alcoa Inc.
01.31.06/06-00188 (1)
23/10/2006
Vedr. aflysning, opstart samt ændring af anlægsbevillinger indenfor boligområdet, samt budgetneutral rokering af reserver til boligformål
01.31.06/06-00188
12/09/2006
Vedr. aflysning, opstart samt ændring af anlægsbevillinger indenfor boligområdet, samt budgetneutral rokering af reserver til boligformål
01.31.06/06-00187
12/09/2006
Forhøjelse af omrokeringsreserven som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter fra Nukissiorfiit
01.31.06/06-00186
12/09/2006
Budgetneutral rokering på Nukissiorfiit projekter indenfor hovedkonto 87.71.37 Nukissiorfiit, tilskudsbevilling og indenfor hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning, anlægsudlån
01.31.06/06-00185
12/09/2006
Budgetneutral ændring vedrørende støttet kommunalt udlejningsbyggeri
01.31.06/06-00184
23/08/2006
Satellit til autistiske voksne på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/06-00183
23/08/2006
Igangsætning af forundersøgelser og projektering af havneanlæg
01.31.06/06-00182
17/08/2006
Kollegieformål i Nanortalik
01.31.06/06-00181
17/08/2006
Møbler/inventar til kollegieformål
01.31.06/06-00180
09/08/2006
Vedr. udmøntning af udisponerede anlægsreserver til projekter på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/06-00179
09/08/2006
Rokering på sundhedsprojekter ­ nedsættelse af Omrokeringsreserven
01.31.06/06-00178
03/07/2006
for
01.31.06/06-00177
03/07/2006
Vedr.: Ændring i bevillinger til anlægsprojekter i Qasigiannguit - Sag nr. 01.31.06/0600177
01.31.06/06-00176
03/07/2006
Vedr.: Ansøgning om tillægsbevilling til opgradering af ESDH-systemet ScanJour Captia 1.0 m.v. - Sag nr. 01.31.06/06-00176
01.31.06/06-00175
03/07/2006
Vedr.: Budgetneutral rokering på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning, anlægsudlån - Sag nr. 01.31.06/06-00175
01.31.06/06-00174
03/07/2006
Vedr.: Budgetneutral rokering til renovering vandværk, Maniitsoq fra Nukissiorfiit's udlånspulje på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning, anlægsudlån ­ Sag nr. 01.31.06/06-00174
01.31.06/06-00173
03/07/2006
Vedr.: Forhøjelse af omrokeringsreserven samt opstart af nyt projekt som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter - Sag nr. 01.31.06/06-00173..
01.31.06/06-00172
03/07/2006
Vedr.: Budgetneutral rokering af 932.000 kr. fra projekteringsprojekt til hovedprojekt for renoveringen af blok Q, R og S, Nuuk - Sag nr. 01.31.06/06-00172.
01.31.06/06-00171
30/06/2006
Vedr.: Ansøgning om tillægsbevilling om overførsel af bevilling fra 30.10.43 Barselsdagpengereserve til 30.10.36 Barselsdagpenge - Sag nr. 01.31.06/06-00171.
01.31.06/06-00169
26/05/2006
Udmøntning af hovedkonto 73.01.09 Overgangsreserve - Trafikstruktur
01.31.06/06-00168
08/05/2006
Budgetneutral rokering mellem en række konti
01.31.06/06-00167
27/03/2006
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/06-00166
28/02/2006
Salg af kommunale boliger
01.31.06/06-00165
19/01/2006
Vedrørende tarifændringer for el, vand og varme for Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit samt regulering af tarif for varme i Aasiaat pr. 1. februar 2006
_
30/06/2006
Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat ­ suliaq nr. 01.31.03/0600219