Struktur

FN er en mellemstatslig organisation. Generalforsamlingen er det overordnede organ. Tæt knyttet til generalforsamlingen er Sikkerhedsrådet, den internationale domstol, Det Økonomiske og Sociale Råd (ecosoc), Tilsynsrådet og Sekretariatet. Derudover består FN af en række underorganisationer f. eks. FNs udviklingsprogram (UNDP) og FNs miljøprogram (UNEP). Disse underorganisationer rapporterer direkte til Generalforsamlingen.


Til FN er tillige knyttet en række særorganisationer, der er selvstændige med egne generalforsamlinger mm., men de arbejder ud fra FNs overordnede målsætninger og rapporterer til Generalforsamlingen gennem FNs ECOSOC.Generalforsamlingen består af plenarforsamlingen og de faste udvalg. Det er den højeste myndighed i FN. Alle medlemslande er repræsenteret ved Generalforsamlingen, men højst med 5 permanente repræsentanter, og hvert land har kun een stemme.


Foruden de 5 permanente delegerede til Generalforsamlingen er det normalt, at de deltagende lande sender delegationer til FNs hovedkvarter i New York under Generalforsamlingens årlige møde.


Delegationerne udpeges af de deltagende landes regeringer og består som regel af politikere (ministre såvel som parlamentarikere) samt rådgivere og embedsmænd m.fl. Generalforsamlingen afholder møder hvert efterår.


Generalforsamlingens opgaver er at godkende budgetter for underorganisationerne, vedtage resolutioner og rekommandationer. Generalforsamlingen vælger medlemmerne af Sikkerhedsrådet og ECOSOC. Endvidere er det blandt generalforsamlingens aktiviteter at proklamere standarder for international adfærd.

 

Sekretariatet som betjener Generalforsamlingen har til opgave er at indsamle og bearbejde og viderebringe materiale og oplysninger til brug for Generalforsamlingen og for de delegerede ved de forskellige FN-organer. Sekretariatet ledes af FNs generalsekretær, som således er FNs øverste
administrative embedsmand.

 

Medlemmer

Alle stater kan søge om optagelse i FN.

 

Grønlandsk deltagelse

Grønland har deltaget i Generalforsamlingen siden 1992, idet to af parlamentarikerpladserne i den danske delegation efter aftale med det danske Udenrigsministerium bliver besat med grønlandske medlemmer af Inatsisartut. De grønlandske deltagere udpeges på en forårssamling for et år ad gangen med en repræsentant fra hver af de to største partier. Ligeledes har Naalakkersuisut og dets embedsmænd mulighed for at deltage, når der skal behandles sager af særlig interesse eller prioritet for Grønland. På samme måde deltager Grønland i arbejdet i FNs underorganisationer, særorganisationer, kommissioner etc., hvor forhold, der berører Grønland behandles.


Henvendelse

Bureau for Inatsisartut- email: inatsisartut@inatsisartut.gl


Hjemmeside