Om Vestnordisk Råd

Struktur

Rådet har 18 medlemmer. Seks fra hvert land som bliver udpeget af landenes parlamenter i henhold til de enkelte partiers styrkeforhold i de enkelte parlamenter.

 

Hver landsdelegation udpeger en delegationsformand som herefter indtræder i Vestnordisk Råds Præsidium. Præsidiet har således tre medlemmer - et fra hvert land. Formandskabet i præsidiet går på omgang mellem de tre lande, således at alle landene over en treårig periode har en etårig formandsperiode. I Grønland er der tradition for, at Formanden for Inatsisartut udpeges som delegationsformand.

 

Vestnordisk Råds målsætninger

  • At samarbejde om vestnordiske interesser.
  • Sammen at bevogte Nordatlantens ressourcer og kultur, og hjælpe til med at udvikle vestnordiske interesser gennem regering og Naalakkersuisut, ikke mindst ved alvorlige problemer angående ressourceforvaltning, forurening m.v..
  • At følge op på regeringernes og Naalakkersuisuts vestnordiske samarbejde.
  • At arbejde sammen med Nordisk Råd, og at fungere som mellemled omkring vestnordiske interesser i nordisk samarbejde.
  • At virke som parlamentarisk mellemled mellem vestnordiske samarbejdsorganer og andre mellemfolkelige og internationale samarbejdsgrupper, herunder det arktiske parlamentariske samarbejde.

 

Møder

Vestnordisk Råd mødes fast to gange om året. Dette sædvanligvis i juni og august, hvor henholdsvis Rådets temakonference og årsmøde afvikles. Såvel årsmøde som temakonferencen går på skift mellem de tre lande, således at alle tre lande over en treårig periode afholder såvel et årsmøde som en temakonference.

 

Årsmødet er Rådets øverste myndighed og kan betragtes som en generalforsamling. På årsmødet kan Rådet bl.a. vedtage rekommandationer der efterfølgende forelægges alle tre landes parlamenter. Rekommandationerne er udformet således, at parlamenterne pålægger landenes regeringer at arbejde for opfyldelse af rekommandationerne.

 

Rådets præsidium mødes løbende yderlige nogle gange i løbet af året for at varetage Rådets daglige arbejde. Vestnordisk Råds delegation betjenes af en delegationssekretær fra Bureauet for Inatsisartut. Endvidere har Rådet sit eget sekretariat som er bemandet med en generalsekretær. Sekretariatet er beliggende i Reykjavik, Island.

 

Arbejdssproget i Vestnordisk Råd er nordisk (dansk/svensk/norsk).