Fagområder

Trafikforhold:

 • Beflyvning: -Luftfart. -Anlæg af landingsbaner. -Heliporte, Mittarfeqarfiit (GLV).
 • Søfart: -Intern og ekstern. -Arbejdsvilkår og regler for besætningsmedlemmer.
 • Havne: -Anlæg. -Vedligeholdelse. -Drift.
 • SAR-beredskab (Eftersøgnings-og redningsberedskab)
 • Servicekontrakter om ovenstående.
 • Vejanlæg og passager- og fragtbefordring
 • Offentligt tilsyn med transportmidler, herunder biler og både.
 • Redningsbåde og redningstjeneste.

 

Den fremtidige trafikstruktur har udvalgets særlige bevågenhed og udvalget har fokus på transportkommissionens anbefalinger.

 

Forsyning:

 • Godstransport.
 • Royal Arctic Line.
 • Bygdeforsyning.

 

Energiforhold:

 • Vandforsyning i byer og bygder.
 • Vandkraft og vedvarende energi og energikilder (- vind- og solenergi samt jordvarme).
 • Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder. (Nukissiorfiit)

 

Kommunikationsforhold:

 • Postbesørgelse.
 • Forhold omkring EDB og informationsteknologi herunder internet.
 • Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf.
 • Forhold vedrørende radiokommunikation.
 • Forhold vedrørende telekommunikation


Boligforhold:

 • Offentlige boligudlejningsselskaber: INI A/S, og ISERIT A/S
 • Boligstøtte
 • Vakantboliger
 • Udlejningsboliger.
 • Personaleboliger.
 • Renovering.


Landsplanlægning, bygge- og anlægsforhold:

 • Lovgivning om landsplanlægning og arealtildeling udenfor by- og bygdezoner.
 • Andelsboligbyggeri.
 • Bygnings- og licitationslovgivning.
 • Medbyggerhuse.
 • 10/40/50 og 20/20/60 byggeri.
 • Støttet kommunalt boligbyggeri.   
 • Anlægsstrategi: national og for bygder og yderdistrikter.
 • Anlægs- og renoveringsfonden.
 • Illuut A/S

 

Udvalget skal holde sig orienteret om de internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder.