Dagsorden

11. mødedag, tirsdag den 12. oktober 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 17
Forslag til Inatsisartutlov om teater.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 20
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutlov om byggemodning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 60
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser, således der kravet ifølge bekendtgørelsens § 2, stk 1 om, at ansøgerne til uddannelsen skal være fyldt 30 ændres til 26 år
(Medlemmer af Inatsisartut på vegne af ATASSUT: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte lovforslag om oprettelse af en barselsfond. Fonden skal sikre at samtlige lønmodtagere, der ikke allerede er dækket af en barselsordning, opnår en bedre kompensation end den nuværende der opnås via dagpengesystemet, uanset om de er ansat af det offentlige eller af private arbejdsgivere.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne for de gymnasiale (mellemuddannelser) uddannelser i de tre lande med henblik på udveksling af studerende. Endvidere anbefales, at regeringerne afsætter en pulje penge til at dække omkostningerne i forbindelse med initiativet.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 78
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnor-disk Råds rekommandation nr. 6/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer Grønlands regering Naalakkersuisut til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for et andet forsyningsmønster af Østgrønland herunder en vurdering af eventuelle begrænsninger i den eksisterende koncessionsaftale.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 39
2. beh. FM 2011
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for en styrket anvendelse af kommunikationsteknologi og opkvalificering af kommunikationssystemerne inden for disse områder på uddannelsesstederne og i folkeskolen: 1. Mulighed for en ubegrænset anvendelse af internettet på alle uddannelsessteder og i folkeskolen. 2. Der skal etableres tidssvarende
(Medlem af Inatsisartut, Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)