Dagsorden

21. mødedag, onsdag den 10. november 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00.
( Jvf. § 36 stk. 7.)
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 79
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af dd. mm. 2010 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Overførsel af midler til orienteringsrejser fra Inatsisartut til partierne )
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 30
1. beh. 26/4-20102. beh. 18/5-2010
(FM 2010/34)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en plan for forebyggelse af senil demens på baggrund af det stigende antal tilfælde af sygdommen her i landet.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 32
1. beh. 26/4-2010
(EM 2010/47)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til indførelse af et forbud mod indførsel og avl af nærmere bestemte hunderacer, som vurderes at udgøre en potentiel fare for deres omgivelser, samt af krydsninger, hvori disse racer indgår.
(Medlem ad Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 34
1. beh. 29/4-2010
(FM 2010/134)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at opdatere købeloven eller alternativt at hjemtage området således at Grønland selv kan fastsætte regler på området.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
1. beh. 23/10-2009
(FM 2010/25)(EM 2009/62)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 11
Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 82
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at fremvirke at Folketinget ophæver lov nr. 436 af 14. maj 2007 om pengesedler i Grønland, således at initiativet om udarbejdelse af særlige grønlandske pengesedler indstilles.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at fremkomme med et forslag der skal gøre det muligt for forældre med en årsindtægt op til Kr. 314.099 med skolesøgende børn på folkeskolens klassetrin 9. og 10. at kunne søge om tilskud fra de offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 45
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring ældreområdet i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 81
Redegørelse om aluminiumsprojektet med udgangspunkt i de nu gennemførte undersøgelser, herunder den strategiske miljøvurdering (SMV).
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)