Dagsorden

23. mødedag, tirsdag den 12. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at arbejde for forlængelse af forårsfangsten af polarlomvier til medio maj, gældende fra 2014, i området Kangaatsiaq til Qaanaaq, så der kan blive tilpasning, da den nuværende periode fra 1.september til 29.februar ikke kan føl-ges grundet havisen om vinteren.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges at bevilge midler til videreuddannelse for sygeplejersker til at kunne udføre Palliativ-behandling.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et analysearbejde, der skal klarlægge hvorvidt læreruddannelsen her i landet er på et niveau, der er sammenligneligt med lignende uddannelser andre steder i den vestlige verden. Analysearbejdet skal indeholde anbefalinger til, hvordan kvaliteten i læreruddannelsen kan blive endnu højere end den er i dag.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Kongeriget Danmarks tiltrædelse af aftale om samarbejde om beredskab og bekæmpelse af marin olieforurening i Arktis.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 77
pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 84
Pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at fonden først igangsættes efter at Inatsisartut for 2. år i træk godkender et landskasseregnskab, hvori råstofindtægterne i regnskabsåret udgør mere end 10 millioner kroner. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar året efter, eller på et tidligere tidspunkt efter Naalakkersuisuts bestemmelse. Det nævnte beløb på 10 millioner reguleres i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på Inatsisartuts finanslov det gældende år.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 85
Pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest ved FM2014 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5.december 2008 om Grønlands Råstoffond således at Landstingslov om Grønlands Råstoffonds definition af råstofindtægter afsondres fra Selvstyrelovens definitioner af råstofindtægter. Ændringsforslaget bør formuleres således, at det sikres at fysiske aktiver som eksempelvis oliespildsbekæmpelsesudstyr, bygninger eller andre anlæg og udstyr ikke medregnes som en råstofindtægt i Grønlands Råstoffonds indtægtsdefinition.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 66
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM 2014 pålægges at fremsætte forslag til en målrettet indsatsplan for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet. Den specifikke målsætning i indsatsplanen skal være, at styrke de pågældende forældres forældre- og omsorgsevne i forhold til de anbragte børn, således at de anbragte børn snarest mulig får mulighed for at vende tilbage til forældrene.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre 2015 til et særligt indsatsår mod voldtægt.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk redegørelse 2013.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)