Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 28. april 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 43
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 41
Ændringsforslag fremsat af et enigt Udvalget for Forretningsordenen vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 2, stk. 1, i landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlags-loven) således, at medlemmer af Inatsisartut først modtager vederlag fra den dag, de bliver valgt til Inatsisartut (Valgdagen).
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlagsloven) på følgende måde:
1. Den maksimale periode, hvori et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut kan modtage eftervederlag sættes ned fra tolv til seks måneder.
2. For hvert påbegyndt funktionsår, man er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, optjenes ret til en måneds eftervederlag.
3. Minimumseftervederlagsperioden sænkes fra de nuværende tre måneder til en måned.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på EM15 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om Økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at fordelingen af partitilskuddet jfr. § 2 bliver mere solidarisk ved at grundtilskuddet pr. indvalgt parti forhøjes til 900.000 kroner, mens tilskuddet pr. mandat i Inatsisartut sænkes til 150.000 kroner. Ændringen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2016.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)