Dagsorden

24. mødedag, fredag den 15. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 96
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Implementering af CRD IV).
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber, (CRR)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 125
Forslag til forespørgselsdebat om, demokratiets vilkår. Har vi i dag et system der fremmer demokratiet, eller kan vi komme med forbedringer, der styrker vores demokrati, både med hensyn til befolkningens deltagelse, organisationers delta-gelse og mediernes situation.

(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 124
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes, det kan fremmes, at den information råstofselskaber lader tilgå offentligheden og borgerne om deres projekter særligt i projekternes undersøgelsesfase fremstår afbalanceret i forhold til det konkrete projekts mulige fordele og ulemper.
(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)