Dagsorden

25. mødedag, tirsdag den 19. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i 2015 at gå i forhandling med relevant kommune med henblik på at undersøge anlægsbehovet for passende pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen i Kullorsuaq. Der bør i forlængelse af undersøgelsen udarbejdes en anbefaling til den relevante kommune om, hvorledes den inden for egne rammer bedst muligt imødekommer dette behov.

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslaget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole der er tilpasset talentfulde unge der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslaget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om integration. Redegørelsen skal belyse, i hvilket omfang indførelsen af en ret til at tilegne sig grønlandsk, jf. § 5, stk. 1, i inatsisartutloven om sprogpolitik, har haft en effekt, og om denne effekt i givet fald kan betragtes som tilfredsstillende. Hvis ikke, skal redegørelsen belyse de barrierer, som ligger til grund for den manglende eller utilstrækkelige effekt. Redegørelsen skal med bag-grund heri udmunde i anbefalinger om, hvorvidt (og i givet fald hvorledes) retten til at tilegne sig sprog bør udmøntes i en bekendtgørelse med hjemmel i lovens § 5, stk. 2. Samtidig skal redegørelsen vurdere, hvorvidt der er behov for at fastsætte tilsvarende regler vedrørende en ret til at tilegne sig viden om Grønlands samfundsforhold, kultur, traditioner, samt sociale normer og værdier.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 134
Hvilke tanker har Naalakkersuisut og medlemmerne af Inatsisartut gjort sig, om fordelingen af de offentlige tilskud til boliger samt vedrørende en reform på boligområdet?
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)