Dagsorden

12. mødedag, tirsdag den 9. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 41
2. Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende lovgivning, således der indføres et mindstekrav til antallet af undervisningstimer i hvert fag i folkeskolen. Med lovændringen skal det ligeledes sikres, at antallet af undervisningstimer i engelsk og dansk sidestilles fra og med mellemtrinnet. Ændringen skal træde i kraft pr. august 2020.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved kun at tilbyde undervisning på modersmålet for yngstetrinnet i folkeskolen. De to modersmål dansk og grønlandsk skal udgøre fokus for undersøgelsen, der skal fremlægges for Inatsisartut inden FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, således det sikres, at det bliver obligatorisk for alle folkeskoler at indføre undervisning i engelsk som fremmedsprog fra 1. klasse. Dette tiltag må ikke betyde, at undervisningssprogene grønlandsk og dansk bliver nedprioriteret. Ændringen skal gælde fra skoleårets begyndelse i 2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)