Dagsorden

15. mødedag, mandag den 15. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 71
1. beh. 18/10-2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest fra 1. januar 2017 og i en forsøgsperiode på 5 år, at ophæve fredningen af ræve, ravne og måger. Umiddelbart efter forsøgsperioden skal der fremlægges en evaluering af forsøgets effekter, for bl.a. at vurdere om det vil være muligt, at ophæve fredningen permanent.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartubeslutning om at Naalakkersuisut til FM2018 pålægges at undersøge hvilke uddannelser, der er særligt egnede til at sproglige adgangskrav og undervisningsmateriale uden væsentlige merudgifter kan tilpasses med henblik på at grønlandsksprogende uddannelsessøgende, mellem 16 til 25 år, kan gennemføre et uddannelseforløb, efter folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 167
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en landsdækkende forældreskole, der skal ses som en videreudvikling af MANU-projektet. Forældreskolen skal starte op den 1. juli 2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges fra 2018 at etablere en 2-årig forsøgsordning med et aftenåbent (klokken 16-24) nationalt call-center under Center for National Vejledning (NTI). Call-centret skal yde hurtig og anonym støtte og rådgivning til studerende med uddannelsesmæssige, økonomiske eller sociale udfordringer. Call-centret skal endvidere tilbyde de samme ydelser til pårørende til studerende.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 114
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en arbejds-gruppe der skal undersøge finansieringsmulighederne for det projekterede “Nationalstadion” i Nuuk som opfylder FIFA-krav.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)