Dagsorden

16. mødedag, tirsdag den 16. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
(Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)
(Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger)

Imm./pkt.: 162
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, om at udarbejde en redegørelse til præsentation for Vestnordisk Råd i 2018, hvori det beskrives, hvordan der hensigtsmæssigt kan etableres vest-nordiske efterskoler i hhv. Grønland, Færøerne og Island for de 14 – 17 årige.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 64
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2018 at fremlægge lovforslag, der sikrer en lovhjemmel til indhentning af data jf. bilag 1 i et på forhånd defineret format. Med de i bilag 1 nævnte data, pålægges Naalakkersuisut at oprette en offentligt tilgængelig hjemmeside med en brugervenlig statistikbank, hvor interesserede kan finde relevante oplysninger om folkeskolen. Statistikbanken skal udarbejdes, så det er muligt at sammenligne de enkelte folkeskoler, dog kun således at informationerne ikke er personhenførbare.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at der åbnes lufttrafikforbindelse mod vest. Undersøgelsens resultater skal forelægges Inatsisartut senest FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 79
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2017 at udstede et nyt cirkulære til regulering af offentlige indkøb, herun-der af tjenesteydelser, med henblik på at tilvejebringe et grundlag for en kom-mende udbudslov, således som Inatsisartut har besluttet ved vedtagelsen af FM2015/118.
(Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko, Atassut)