Dagsorden

4. mødedag, tirsdag den 25. April 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
(Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)
(Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
(Formandskabet for Inatsisartut)