Dagsorden

21. mødedag, onsdag den 24. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering.
(Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 145
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.
(Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S. (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.)
(Naalakkersuisoq for Råstoffer)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring. (Ændring af GER-nummer til CVR-nummer samt teknisk ændring i den grønlandske tekst)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xxx 2017 om ændring af Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. (Udvidelse af tidsrum for salg af stærke og svage drikke)
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 163
Vestnordisk Råd henstiller Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at afholde en konference med det formål at diskutere landenes stilling i den nye geopolitiske virkelighed.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 159
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan vende det forhold, at der bliver færre og færre slædehunde - samt styrke hundeslædekulturen.
(Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit)