Dagsorden

18. mødedag, torsdag den 18. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 136
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S. (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.)
(Naalakkersuisoq for Råstoffer)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring. (Ændring af GER-nummer til CVR-nummer samt teknisk ændring i den grønlandske tekst)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xxx 2017 om ændring af Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. (Udvidelse af tidsrum for salg af stærke og svage drikke)
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 184
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilpasse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder efter anvisningerne i bilag A, som er vedlagt forslaget.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at sikre, at jollefiskerne indberetter mængden af torsk, som genudsættes efter at være fanget med bundgarn - herunder, at indberetningen gøres tilgængelig for Grønlands Naturinstitut.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)