Dagsorden

6. mødedag, torsdag den 27. April 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S. (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.)
(Naalakkersuisoq for Råstoffer)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Anvendelse på ikke-tjenestemandsansat personale i forbindelse med overtagelse af sagsområder)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring. (Ændring af GER-nummer til CVR-nummer samt teknisk ændring i den grønlandske tekst)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)