Dagsorden

19. mødedag, mandag den 22. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.
(Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 59
1. beh. 17/11-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 142
1. beh. 21/10-2016
Ændringsforslag fra Siumut og Inuit Ataqatigiit vedtaget

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Anvendelse på ikke-tjenestemandsansat personale i forbindelse med overtagelse af sagsområder)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 53
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2018 pålægges at fremlægge en undersøgelse af konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion af alders- og førtidspension som følge af bi-indkomst.
(Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit)