Dagsorden

27. mødedag, onsdag den 7. June 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele Kalaallit Airports A/S, at finansiering og opførelse af en ny lufthavn i Tasiilaq, skal indgå i selskabets opgaveportefølje.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 53
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2018 pålægges at fremlægge en undersøgelse af konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion af alders- og førtidspension som følge af bi-indkomst.
(Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 115
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Fiskeriloven således at den vestgrønlandske reje-TAC fremover fordeles ligeligt (50/50) mellem den kystnære og havgående flådekomponent.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 111
1. beh. 19/4-2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden af lov om Det Centrale Dna-profil-register og anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union).
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Imm./pkt.: 104
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at forbedre plejefamiliernes vilkår ved dels at forhøje de almindelige plejefamiliers vederlag og dels regulere satserne for kost-, tøj-, og lommepenge, således at satserne gøres tidssvarende.
(Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut)

Imm./pkt.: 135
1. beh. 17/11-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)