Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 4. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i finanslovsforslaget for 2018 at afsætte en pulje på 5 millioner kroner i 2018 og i hvert af overslagsårene, til en ekstraordinær flerstrenget indsats, der skal sikre en markant forbedring af de sociale forhold i Tasiilaq. Indsatsen skal ske i tæt koordinering med Kommuneqarfik Sermersooq.
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 104
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at forbedre plejefamiliernes vilkår ved dels at forhøje de almindelige plejefamiliers vederlag og dels regulere satserne for kost-, tøj-, og lommepenge, således at satserne gøres tidssvarende.
(Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at skolesøgende børn dækkes ens af en forsikring under praktikforløb, der ud-føres som en del af børnenes skolegang. Naalakkersuisut bør så vidt muligt inddrage kommunerne, Center for Arbejdsskadesikring samt andre relevante interessenter i arbejdet med initiativet.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at lave en redegørelse om behov, muligheder og forudsætninger for en styrkelse af vore told-myndigheders ind- og udsmuglingskontrol med fartøjer, som anløber grønlandske havne. Redegørelsen skal forelægges inatsisartut senest FM2018
(Siumutgruppen)