Dagsorden

5. mødedag, onsdag den 26. April 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering.
(Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 145
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.
(Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 29
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at KNR forpligtes til at radiotransmittere møderne i Inatsisartutsalen, i et nærmere fastsat omfang.
(Medlemmerne af Formandskabet)