Dagsorden

17. mødedag, onsdag den 17. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering.
(Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 145
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.
(Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2018 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 29
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at KNR forpligtes til at radiotransmittere møderne i Inatsisartutsalen, i et nærmere fastsat omfang.
(Medlemmerne af Formandskabet)

Imm./pkt.: 163
Vestnordisk Råd henstiller Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at afholde en konference med det formål at diskutere landenes stilling i den nye geopolitiske virkelighed.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele Kalaallit Airports A/S, at finansiering og opførelse af en ny lufthavn i Tasiilaq, skal indgå i selskabets opgaveportefølje.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 55
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om kystnært fiskeri efter hellefisk således, at en fiskerilicens fremover kun må anvendes i ét forvaltningsområde – og således, at forvaltningsområ-det ”øvrige Grønland” fremover inddeles i mindst 6 separate forvaltningsområder (Maniitsoq, Paamiut, Qaanaaq, Sisimiut, Sydgrønland og Tasiilaq).
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)