Dagsorden

3. mødedag, mandag den 24. April 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.
(Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2017.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)