Rapporter og redegørelser

Efterårssamling 2023
Samling / Pkt. nr.
Forslag
UPA/FM-22
43
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at indføre ordninger for bygder og yderdistrikter inspireret af norske regler for Finnmarken, herunder skattefradrag, lavere landsskat, fordelagtige muligheder for afvikling af studielån mv. Undersøgelsen skal beskrive, hvorledes sådanne ordninger kan implementeres samt de forventede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, erhvervslivet og borgerne. Resultatet af undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til FM2023.
Siumuts Inatsisartut Gruppe
Redegørelse

UPA/FM-22
51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fremsætter en redegørelse om lægemangelen samt personalemangelen i afsidesliggende sundhedscentre, som uddeles inden FM2023.
Naleraq Inatsisartut gruppe
Redegørelse

UPA/FM-22
102
Forslag til Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en strategi for bevarelse og udvikling af den grønlandske slædehundekultur med inspiration fra Arctic Nomads 22 anbefalinger. Strategien skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med de enkelte hundeslædedistrikter. Strategien skal senest forelægges Inatsisartut ved EM2023.
Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen Jensen, Siumut
Meddelelse

UPA/FM-22
121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at give børn under 18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb, samt forældre/værger hertil, et retskrav på øjeblikkelig psykologhjælp. Redegørelsen, som skal skitsere mulige modeller og afdække forudsætningerne herfor, herunder de økonomiske og administrative konsekvenser, skal senest forelægges Inatsisartut i forbindelse med EM2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne
Redegørelse

UKA/EM-22
31 + 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, pålægges at oprette en Jagt- og fiskeribetjentstilling med base i Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik, fra og med 2023.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
Meddelelse

UKA/EM-22
56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en plan for anskaffelse af et nyt kystpassagerskib til året 2025, således at planen fremlægges senest til UKA2023.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
Redegørelse

UKA/EM-22
81
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte det henlagte projekt-rekrutteringstiltag af cubansk sundhedspersonale med henblik på at sikre borgernes adgang til sundhedsbetjening. Igangsættelsen skal ske inden udgangen af 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
Redegørelse

UKA/EM-22
85
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge mulighederne for oprettelse af brugerråd i alle sundhedscentrene og regionerne med henblik på at øge dialogen mellem fagfolk og borgerne med henblik på at fremme tillid og gensidig respekt mellem borgerne og sundhedsvæsenet. Undersøgelsen skal indeholde en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og skal omdeles inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
Redegørelse

UKA/EM-22
87
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

UPA/FM-23
30
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for hvorledes man kan optimere en tidlig diagnosering af børn med ADHD og autisme.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit
Rapport

UPA/FM-23
34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

UPA/FM-23
148
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024.
Demokraatits Inatsisartutgruppe
Rapport