Dagsorden

7. mødedag, torsdag den 27. April 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 34
1. beh. 9/11-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 64
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20, 23. november 2015 om alderspension. Ændringen skal afskaffe beregning af pension efter partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 120
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer, med det formål at tildeling af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 40
Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 164
Forslag til forespørgselsdebat om man skal betragte løsrivelse fra Danmark for at være mere værd end menneskets liv.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut