Dagsorden

19. mødedag, torsdag den 25. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for, at forbedre borgernes muligheder i bygder og yderdistrikter til at optage lån til at opføre medbyggerhuse, samt genåbne muligheden for at optage lån til selvbyggerhuse.
Arbejdet skal være færdiggjort til FM 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´

Imm./pkt.: 64
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20, 23. november 2015 om alderspension. Ændringen skal afskaffe beregning af pension efter partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 120
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer, med det formål at tildeling af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig: Forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 162
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi i højere grad kan anvende sten som byggemateriale i vores land og mindske den store import af træ
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 122
Forslag til forespørgselsdebat om at pålægge Naalakkersuisut om muligheden for at igangsætte arbejdet med at oprette en decentral socialrådgiveruddannelse.
Naleraq