Dagsorden

5. mødedag, tirsdag den 25. April 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 29
1. beh. 16/11-2022
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af enigt Udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under efterårssamlingen 2023.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 53
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, ændring af Inatsisartutlov om Handicaptalsmand, ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand, ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område og ændring af Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 168
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan flere kunstnere kan gøres mere selvstændige uden at være afhængige af de offentlige støttemidler.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut