Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 23. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 53
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, ændring af Inatsisartutlov om Handicaptalsmand, ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand, ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område og ændring af Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 52
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri,
ændring af Inatsisartutlov om adresser og ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation
(Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri samt bemyndigelse til Naalakkersuisut til at etablere et landsdækkende Bygnings- og Boligregister BBR)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland mv.) og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 145
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Familie- og Sundhedsudvaglet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et to-årigt pilotprojekt i Narsaq og Kullorsuaq med familiecoaching. Pilotprojekterne skal efterfølgende evalueres med henblik på at foretage en vurdering af, hvorvidt de skal udbredes til hele landet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit