Dagsorden

6. mødedag, onsdag den 26. April 2023, kl. 09:30
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 52
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri,
ændring af Inatsisartutlov om adresser og ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation
(Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri samt bemyndigelse til Naalakkersuisut til at etablere et landsdækkende Bygnings- og Boligregister BBR)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 142
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med en prioriteret liste over hvilke områder, der med fordel kan hjemtages fra staten. Redegørelsen skal som minimum indeholde de økonomiske konsekvenser ved en hjemtagelse af hvert enkelt område samt en realistisk tidsplan for hjemtagelse af områderne. Redegørelsen skal være klar og omdelt til Inatsisartut inden EM2024.
Demokraatit Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 143
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på, at disse finansierer og i tæt samarbejde med Selvstyret udarbejder en redegørelse, der præcist beskriver, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne drive de områder, der i dag drives af Staten. Redegørelsen skal indeholde en kompetenceudviklingsplan, der skal klargøre, hvordan vi i Grønland kan tilegne os de fornødne kompetencer til selv at varetage de enkelte områder.
Demokraatit Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 146
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at påbegynde forhandlinger om en revision af Selvstyreloven særligt i forhold til de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit