Dagsorden

15. mødedag, onsdag den 17. May 2023, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 159
1. beh. 17/11-2022
Vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at etablere en ny fangstregion i Arfersiorfik-området, hvor der gives mulighed for vinterfangst af rensdyr ved brug af hundeslæde. Perioden for vinterfangsten skal være i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herom i de nærtliggende fangstregioner.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper ved legalisering af cannabis. Redegørelsen skal endvidere indeholde, hvordan en mulig legalisering og salg af cannabis kan gennemføres. Redegørelsen præsenteres for Inatsisartut senest til EM 2024.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Ændringsforslag fra Familie-og Sundhedsudvalget vedtaget

Imm./pkt.: 78
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 89
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe børn med ADHD, ADD, autisme og/eller angst. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger inden 1. juni 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammenhørende tiltag angående dem.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammenhørende tiltag angående dem.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 148
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024.
Demokraatits Inatsisartutgruppe