Dagsorden

20. mødedag, tirsdag den 30. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 50
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at afdække vilkårene og efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være klar inden EM2024 start.
Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 148
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024.
Demokraatits Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 94
1. beh. 8/11-2022
Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse af håndteringen af affald i Uummannaq og Upernavik og de tilhørende bygder i området, som skal omdeles til Inatsisartut senest EM2023. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger over andre måder at håndtere affald som er langtidssikrede, og som kan bruges til el og varme. Herudover skal undersøgelsen redegøre for de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 97
1. beh. 10/11-2022
Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at redegøre for, hvordan import af fødevarer beregnet til allergikere kan gøres enklere, herunder hvilke eventuelle lovgivningsmæssige tiltag der måtte nødvendige for at kunne importere sådanne produkter fra lande der er mere prismæssigt konkurrencedygtige end Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut senest til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 68
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030.
Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, i et samarbejde med kommunerne, at yde en ekstraordinær og særlig indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte samt at igangsætte behandlingen af de sager vedrørende børn og unge som ikke er blevet behandlet.
Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) og Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 150
Forslag til Forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at afhjælpe manglen på grønlandsksprogede journalister.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit