Dagsorden

11. mødedag, tirsdag den 9. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at afdække vilkårene og efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være klar inden EM2024 start.
Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 62
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Finans- og Skatteudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå at der oprettes en hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer. Naalakkersuisut pålægges samtidig, efter inddragelse af de berørte organisationer, at foreslå fastsat procedurer for denne nødhjælpsordning, enten i en tekstanmærkning til hovedkontoen eller i et selvstændigt lovforslag.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit