Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 2. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 36
1. beh. 8/11-2022
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig: Forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) og Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland mv.) og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 68
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030.
Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, i et samarbejde med kommunerne, at yde en ekstraordinær og særlig indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte samt at igangsætte behandlingen af de sager vedrørende børn og unge som ikke er blevet behandlet.
Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit