Dagsorden

21. mødedag, onsdag den 31. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 63
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, hvorved det skal fremgå af § 8 at forældre, værger og familie selvstændigt skal have ret til hjælp. Inatsisartutlovforslaget skal senest afleveres til FM2024.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at flere personer med psykiske sygdomme og lidelser gennemfører igangsatte uddannelser. Dette skal bl.a. gøres ved at personerne gives videre mulighed for fravær og for at gennemføre uddannelsesforløbet over længere end normeret tid.
Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette en forebyggelseskonsulent-uddannelse under Peqqissaanermik Ilinniarfik, som skal understøtte kommunernes lokale målsætninger ift. forebyggelsesområdet.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et kommissorium som danner grundlaget for en flerårig evidensbaseret alkoholpolitik hvor borgere, fagpersoner/ eksperter, erhvervslivet, kommunerne og partierne i Inatsisartut inddrages i udarbejdelsen af en fælles strategi for at bekæmpe alkoholmisbrug. Strategien skal rumme økonomiske og administrative beregninger på gennemførelsen og omdeles til FM2025.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 108
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre den fornødne hjemmel til at Selvstyret kan afholde alle anlægsudgifterne ved anlæggelsen af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq såfremt at kommunen afholder driften af grusvejen.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 161
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at pålægge Naalakkersuisut inden EM2024 fremsætter et lovforslag om sikkerhedsafgift for de krydstogtsskibspassagerer der kommer i land. Sikkerhedsafgiftens formål er at de mange turister der ankommer med krydstogtsskibe og kommer i land skal registreres på samme måde som dem der ankommer med fly, samt at det vil gavne Grønlands økonomi.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 142
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med en prioriteret liste over hvilke områder, der med fordel kan hjemtages fra staten. Redegørelsen skal som minimum indeholde de økonomiske konsekvenser ved en hjemtagelse af hvert enkelt område samt en realistisk tidsplan for hjemtagelse af områderne. Redegørelsen skal være klar og omdelt til Inatsisartut inden EM2024.
Demokraatit Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 143
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på, at disse finansierer og i tæt samarbejde med Selvstyret udarbejder en redegørelse, der præcist beskriver, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne drive de områder, der i dag drives af Staten. Redegørelsen skal indeholde en kompetenceudviklingsplan, der skal klargøre, hvordan vi i Grønland kan tilegne os de fornødne kompetencer til selv at varetage de enkelte områder.
Demokraatit Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 146
Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng

Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at påbegynde forhandlinger om en revision af Selvstyreloven særligt i forhold til de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 58
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at godkende kommissorium for Udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 57
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands indgåelse af overenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut på den ene side og Canadas regering på den anden side om maritim afgrænsning og landeafgrænsning i området mellem Grønland og Canada
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 9
Valg af Ombudsmand med virkning fra 1. august 2023
Lovudvalget

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2023.
Formandskabet for Inatsisartut