Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 3. May 2023, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst- formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 77
1. beh. 9/11-2022
Vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartutforslag om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af børneloven og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse mv
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 57
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands indgåelse af overenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut på den ene side og Canadas regering på den anden side om maritim afgrænsning og landeafgrænsning i området mellem Grønland og Canada
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 115
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten).
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 58
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at godkende kommissorium for Udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel