Dagsorden

14. mødedag, tirsdag den 16. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 53
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, ændring af Inatsisartutlov om Handicaptalsmand, ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand, ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område og ændring af Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 163
2. beh. EM23

Henvist til Lovudvalget
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut inden udgang af 2023 skal rette henvendelse til staten om at skærpe foranstaltninger mod smugling og salg af hårde euforiserende stoffer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 117
2. beh. EM23

Henvist til Finans- og Skatteudvalg
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at evaluere virkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing og ordningens hensigtsmæssighed. Evalueringen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut