Dagsorden

13. mødedag, torsdag den 14. oktober 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 46
Vestnordisk Råd foreslår over for Islands regering og Færøernes og Grøn-lands Naalakkersuisut at bidrage til et øget vestnordisk samarbejde om boglig uddannelse, erhvervsuddannelser og erhvervspraktik for ufaglærte i de vestnordiske lande for derigennem at skabe et incitament for ikke-universitetsuddannede personer til at øge deres viden og kunnen og derved også deres livskvalitet og arbejdsmuligheder.
Vestnordisk Råd opfordrer landene til at iværksætte et sådant samarbejde gennem økonomisk støtte til forsøgsprojekter inden for dette felt mellem de vestnordiske lande i overensstemmelse med de ideer, der kommer frem i den efterfølgende redegørelse.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 40
Beslutningsforslag om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til konventionen om sikkerhed for FN-personale samt personer tilknyttet FN.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 75
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på, at ændre loven om registrerede partnerskab, således at homoseksuelle får lov til at adoptere på lige vilkår med heteroseksuelle.
(Inatsisartutmedlemmerne Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 64
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at fremkomme med et lovforslag der skal give hjemmel til at etablere en finanslovssikret erhvervsstøttepulje
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 77
Forslag til Inatsisartut-beslutning om Selvstyrets udtalelse til Lov for Grønland om visse spil.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)