Dagsorden

23. mødedag, mandag den 15. november 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2011.
(Formandskabet for Inatsisartut)