Dagsorden

12. mødedag, tirsdag den 20. October 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven og forældreansvarsloven (Barnets bedste, adgang for samlevende til at adoptere sammen, Ankestyrelsen som klagemyndighed m.v. på adoptionsområdet og foræl-dremyndighed ved død m.v.).
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love, samt Lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver hvordan en særlig forsøgspulje til etablering og udvidelse af tangproduktion mest hensigtsmæssigt sammensættes og udmøntes. Redegørelsen skal bl.a. inddrage erfaringer fra kommuner og erhvervsliv. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut før EM2021, således at redegørelsens konklusioner kan indgå i arbejdet med FFL22.
Partii Naleraq, Inatsiartut gruppe

Imm./pkt.: 107
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan sikre at små og mellemstore bygge – og anlægsvirksomheder får en større andel i udbudte offentlige anlægsopgaver.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jakobsen, Siumut

Imm./pkt.: 125
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi gennem en koordineret planlægning opfylder de behov vi har på de socialfaglige områder; dvs. varme hænder indenfor pædagogområdet, hos sygeplejen og i psykiatrien.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit