Dagsorden

24. mødedag, tirsdag den 17. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven og forældreansvarsloven (Barnets bedste, adgang for samlevende til at adoptere sammen, Ankestyrelsen som klagemyndighed m.v. på adoptionsområdet og foræl-dremyndighed ved død m.v.).
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love, samt Lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver hvordan en særlig forsøgspulje til etablering og udvidelse af tangproduktion mest hensigtsmæssigt sammensættes og udmøntes. Redegørelsen skal bl.a. inddrage erfaringer fra kommuner og erhvervsliv. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut før EM2021, således at redegørelsens konklusioner kan indgå i arbejdet med FFL22.
Partii Naleraq, Inatsiartut gruppe

Imm./pkt.: 41
2. beh. VM21 24/2

Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af, hvilken type uddannelse, der kan være særligt egnet til at fokusere på den praktiske og teoretiske lære om den traditionelle inuitkultur. Undersøgelsen skal ligeledes klarlægge videreuddannelses- samt beskæftigelsespotentialet efter endt uddannelse, eventuelle samarbejdsmuligheder med andre lande, de økonomiske konsekvenser, fordele og ulemper samt muligheden for placering af uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 46
2. beh. VM21 24/2

Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en strategi,til FM 2021 som beskriver ekstraordinære tiltag og økonomiske og administrative rammer der i perioden frem til 2026 kan iværksættes for at øge andelen af unge mellem 16-25 år, der kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 113
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at DNA-teste samtlige slædehunde født siden 2017 i Qeqertarsuaq. DNA-testen skal påvise eventuelle blandingsracer. Naalakkersuisut pålægges ligeledes ved påvisning af blandingsracer, at søge en dialog med besidderen af blandingshunden om eventuel frivillig aflivning.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 48
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om invasive dyre- og plantearter inden EM2021. Redegørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: problemets omfang, forslag til regulering, forebyggelse, kontrol og bekæmpelse af invasive dyre- og plantearter samt finansiering af disse tiltag.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit