Dagsorden

10. mødedag, onsdag den 14. October 2020, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 188
2. beh. VM 2021

Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Gennemførelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Imm./pkt.: 184
2. beh. VM 2021

Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.

Imm./pkt.: 186
2. beh. VM 2021

Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser) og udkast til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Imm./pkt.: 29
2. beh. VM 2021

Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte det danske rigsmyndigheder for at få øget indsatsen i bekæmpelsen af kriminalitet i forbindelse med hash og euforiserende stoffer, at få flere politifolk ansat samt, at opnå, at få afsat flere økonomiske midler til dette område.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut