Dagsorden

1. ekstra mødedag, fredag den 6. November 2020, kl. 13:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 114
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at anmode den amerikanske repræsentation om bistand til at søge de grønlandske mumier i Peabody museet ved Harvard University, tilbageført til Grønland.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 106
2. beh. VM 2021

Pkt. 40 og 106 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, hvori mulighederne for etableringen af et monitorerings- og varslingssystem af fjeldskred kortlægges. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af potentielle monitorerings- og varslingssystemer, den vurderede effekt på sikker-heden af deres etablering og de økonomiske udgifter forbundet med etableringen. Særligt skal en mulig etablering i Illorsuit indgå. Undersøgelsen skal forelægges Inatsisartut senest under EM2021.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 40
2. beh. VM 2021

Pkt. 40 og 106 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, som afdækker mulighederne for en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq. Undersøgelsen skal herunder, men ikke udelukkende, forholde sig til etableringen af et monitorerings- og varslingssystem, som en måde at sikre en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq på. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i resultaterne fra de igangværende screeningsundersøgelser, som GEUS foretager, når disse forelægger.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit